I am not a voter…by choice and by belief. I must admit though that the upcoming election has affected my views of voting in my home country. As always, politics there is laughable as a comedy show. Imagine a former president imprisoned for corruption running again for the seat of presidency. There’s a real estate tycoon who obviously doesn’t care about the well-being of the people, he only wants to be President for his own interest.
Ok, I’m not there but I read the news, I read feedbacks, for someone outside looking in, I can clearly see who has done best for the good of the people.
Another funny thing is the attitude of voters, many said “I wanted to vote for him, but he won’t win…” Lol. Elections are not lotteries, just because your bet won mean you won a million pesos, looking at it, you actually lose because you didn’t vote for your bet…nakakatawa talaga isipin, na kaya mo iboboto ang isang tao ay para lang masabing nanalo ang manok mo…tsk tsk!
Below is Bob Ong’s take on voting for your personal choice and not the choice to hinder another’s win…haaays….this is for those who said that I wanted to vote for Gordon but he won’t win…uggh scrap the surveys please!
—-
Meron kang dalawang uri ng boto: Ang una ay ang “boto ng konsensya”. Ito ay para sa pinunong kinilatis mo, pinag-aralang maigi, pinaniniwalaan, at inaasahang may magagawa para sa bayan. Ang ikalawang uri ay ang “boto ng diskarte”. Ito ay para sa kandidatong iboboto mo na lang para hindi manalo ang ayaw mo.

Para sa akin, mas matatanggap kong pamunuan ni Kiko Matsing ang bansa ko nang nagampanan ko nang tama ang tungkulin ko sa bayan bilang botante, kumpara sa makapagluklok ako ng ibang pinuno na resulta ng pagtalikod ko sa obligasyong bumoto nang tama. Dahil sa sandaling talikuran ko ang tama–sa ngalan ng diskarte–ay binibigyan ko na rin ng lisensya ang mga pinuno ng bayan ko na kumilos base sa diskarte, kapalit ng tama.

Ang boto ng konsensya ay base sa pag-asa. Ang boto ng diskarte ay base sa takot.

Ang bayan ng mga botante ng diskarte ay walang maaasahang pamunuan ng konsensya. Ang mga mamamayang kuntento na sa “pangalawang tama” ay mapagkakalooban ng pinunong ganoon din ang pamamalakad. Ang bansang hindi natututo, habambuhay na lang bibigyan ng leksyon.

Ini-endorso ko ang pagboto nang tama. Pwedeng matalo ang kandidato mo, pwedeng mangulelat. Pero mararamdaman mo lang ang kalayaan mo bilang tao at kapangyarihan mo bilang mamamayan sa Ika-sampu ng Mayo pagnasabi mo sa sarili mong “Napagkalooban ako ng karapatang pumili ng pinuno ng bayan ko, at nakaboto ako base sa sarili kong desisyon at ayon sa konsensya ko.”

Kalapastanganan sa sariling dangal ang pagboto sa taong iba sa tunay mong pinaniniwalaan–dahil man ito sa may tumutok ng baril sa ulo mo, may bumili ng iyong boto, o mag-isa pong piniling iboto na lang kung sinuman ang tingin mong mananalo.

Hindi nasasayang ang boto sa mga talunang kandidato. Nasasayang ito sa mga talunang botante.

Kung iboboto mo ang boto na ayon sa desisyon ng iba, sino pa ang boboto ng ayon sa desisyon mo?

http://sibobpo.multiply.com/journal/item/9/Hindi_sino_kundi_kanino_ang_iboboto_mo

———-

Some of the popular comments I read:

“Gusto kong maging kagaya ng Subic at Marikina ang Pilipinas kaya Gordon-Bayani ako!” (I totally agree.)

“Sa Lunes malalaman kung ilan talaga ang tanga sa Pilipinas! (Referring to those who would vote for the ex-president.)

“Botohan na sa Lunes. Tandaan, iboto ang kandidatong tingin mo eh magiging maayos na Presidente. Hindi dahil sa favorite color mo.” (What’s this color game?)

“I don’t think, therefore I am for Noynoy.” (Lol. lol.lol)

———-

And an  honest to goodness harsh comment from me, those who think not because of affinity, popularity but of credibility would vote for the right one, they will vote for Gordon. Period.

Share