Mirage

Mix of motherhood, writing, photography and homemaking
Litratong Pinoy | stock photos

LP #2 Tatlo ang Sulok ko

April 11, 2008

pyram

Piramide
17 September 2007; Louvre, Paris

Sinong di makakaalala kay Robert Langdon ng kanyang mabuo ang palaisipan sa likod ng mga kaganapan sa Louvre?

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *