Mirage

Mix of motherhood, writing, photography and homemaking
Litratong Pinoy | stock photos

LP # 3: Apat na kanto

April 18, 2008

mona

Mona Lisa sa Kanyang Kuwadro
17 September 2007; Louvre, Paris

Ang La Joconde o Mona Lisa. Marahil isa sa pinakatanyag na dibuho sa buong mundo, larawan ni Lisa Gherardini, kabiyak ni Francesco del Giocondo na iginuhit ni Leonardo da Vinci. Ito ay isang katotohanang sa wakas ay napatunayan noong Enero makaraan ang maraming tao ng pagsusuri. Ang dibuhong ito ay naging tampulan ng maraming pagtatalo, pagsusuri, at ng minsanang pagnanakaw. Kaya, ito ngayon ay mahigpit na nakatanyag sa isang espesyal na gawang kabinet sa Museo ng Louvre…

—-

La Joconde, The Mona Lisa. Perhaps the most famous painting in the world, a portrait by Leonardo da Vinci of Lisa Gherardini, wife of Francesco del Giocondo This has been finally established as a fact just last January. The La Joconde has been subject to many critics and research and at one time; a robbery. Thus, it has been displayed at the Louvre museum’s Salle des Γ‰tats inside a purpose-built, climate-controlled enclosure behind bullet proof glass. A wooden rail prohibits the viewers from coming too near the painting.

Share
  1. =) Oo, babalik ako doon Lino, nabigyan ako ng pagkakataon na makalapit lampas sa itinakdang bakal para sa mga turista dahil kasama ko ang aking mga anak, at mabait ang guard, pinayagan nya kami….

  2. Ganda ni Mona. Pinagpala din ako at nakita ko na siya minsan… nagulat lang ako kasi maliit lang pala siya sa totoo.

  3. leaps, oo nga, mas malaki pa ako sa kanya =D

    Teys, salamat sa pagdaan…gusto ko nga din shang balikan, sana nga magkaroon tayo ng pagkakataon na makapagpapityur kasama nya….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *