2836591335_196243694a_o

Ako ay may lobo
Lumipad sa langit
‘Di ko na nakita
Pumutok na pala

Sayang ang pera ko
Binili ng lobo
Sa pagkain sana
Nabusog pa ako
——–
I had a balloon
It flew up the sky
Never saw it again
Turns out it popped

My money went to waste
Buying that balloon
If I had bought food
I would be full instead.

My two cents worth: Minsan ganyan tayo, mashadong nakatali sa mga materyal na bagay hindi iniisip ang mga mas importante sa buhay. Sa huli, gaya ng lobong nawala sa pagkakatali at pumutok ay malalaman natin  na hindi naman natin kailangan.  May mas importante pala  gaya ng pamilya at “pagkaing ispiritwal.” 😉

At times we are tied to material things without thinking of what’s more important in life. Like  a balloon that we hold on to, things could pop just like that, then we we realize we do not need those things…that there are more  important things like  our family and spiritual food.

Only after the last tree has been cut down
Only after the last river has been poisoned
Only after the last fish has been caught
Only then will you find that money cannot be eaten
.”
-An old Cree Indian saying

Happy LP!

Oh, for those who want to sing along: