Mirage

Mix of motherhood, writing, photography and homemaking
Litratong Pinoy

Pamilya/Family, Estranghero/Stranger

May 19, 2010

30090_1282356744524_1398242903_30618006_6345452_n

…love one another; just as I have loved YOU…By this all will know that YOU are my disciples, if YOU have love among yourselves.” – John 13:34-35

Kumikilala sa iisang Ama kaya naman kahit nagkakaiba ang lahi, kulay o salita ng bawat isa ay makikita pa rin ang pagkakaisa.

IMG_0113(Dawty with 2 Japanese sisters)

img_9029(From the Philippines, Mexico, Nigeria, Romania and the US).

Kaya naman kahit ako ay nag-iisa rito hindi ko naman nararamdaman talaga iyon dahil malaki ang pamilya ko atΒ  hindi ako isang estranghero pag sila ang kasama ko. Happy LP!

Share
  1. Oo nga, kanta nga tayo ng “We Are Family” πŸ™‚

    Ako din yung church family ko dito ang parang family ko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *