ucb

Ang pasko ay isa sa maraming tradisyon na hindi namin inoobserba, ito ay dahil sa matamang pag-aaral ng Bibliya  at Kasaysayan. Kaya wag po kayo magtaka kung walang pagbati na nanggagaling mula sa akin. Pero ang inyong pagbati naman ay alam kong taos sa puso kaya maraming salamat po.

Mayroon akong regalo na talagang ipinagpapasalamat ko, sila, ang aking mga anak. Isa sa paborito kong berso may kinalaman sa kanila ay ang Awit 127:3 ” “Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon…” (Psalm 127:3 – Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward.) Kumbaga, ang blessings ko ay umaapaw na sa kanila pa lamang. Araw araw sila ang nagpapaalala sa akin sa buhay na regalo ng Diyos, sa sakripisyo ni Jesus at kung bakit kailangan kong magpatuloy na unahin ang kaharian at katwiran ng Diyos.

palmcheekssmall

Happy LP! Visit our fellow LPers!

———

What is that that I am everyday thankful for? My kids. They are God’s most precious gift to me…nothing more to say. 😀