gusali-at-danube

   

Hindi naman lahat ng gusali dito sa Siyudad ay luma, marami na ring nagsulputang ‘high rise’ na gusali at isa dito ang sentro ng mga nagkakaisang bansa (United Nations Organization). Mula sa linyang U6 ng tren (na aking sinasakyan) ay ito ang matatanaw. Ang Donauturm, yaong manipis na toreng nakikita ninyo na nasa Donauinsel na nasa pagitan ng Alte Donau at Neue Donau (Old and New Danube). Ang toreng iyon ay may umiikot na restaurant sa taas at mula doon ay makikita ang  buong Vienna sa pagikot ng  360°!

Sa kabila at malapitang anggulo ay ganito ang hitsura ng isang gusali sa taas, nakikita mo ba kung alin ito sa mga kumpol ng gusali?

tower

When I showed photos of high-rise buildings in the city at my other blog, I got comments stating that some thought Vienna is only of old and classic buildings. Well, with preservation, the old buildings still thrive but modern architecture has also taken its place in the city.

This building is actually one of the Zuwanderer Fonds‘ apartments, which one can rent fully-furnished. The rent for this particular apartments cost from 500-960Euros depending on the area, which ranges from 29-59 sq mtrs. I guess because its very near the UNO city whose employees have bigger salaries than the usual (they do not pay tax to the city government).

(Rents in other Zuwanderer fond apartments differ.)

The zuwanderer fonds building is particularly opposite Tech Gate. These two buildings are separated by a main street and the U1 trainline as you see part of the tracks in above photo. I was standing on the platform when I took this shot, I wanted to actually take a photo of the church’s spires but I wasn’t carrying my zoom lens so I settled for the buildings as the sun sets and gives off this subtle colors.

tower2

Happy LP!

More here.