Hindi maikakaila ang husay ng manlililok ng mga orasang ito. Ito ay ilan lamang sa daan-daang koleksiyon na matatagpuan sa Uhrenmuseum (Clock Museum) ng Vienna. Ang ilan ay pagg-aari ng mga dating Emperador, mga artista at iba pang kilalang pangalan sa bansa. Ang pinakamatandang orasan na matatagpuan sa Museo ay may 600 taong gulang na (sa ibaba). Ang orasan na ito ay mas malaki pa sa akin. 😀 Kaya naman masasabi kong mahuhusay talaga ang mga nakaimbento ng kasalukuyang relo/orasan na ginagamit natin…maliliit pero pareho din naman ang gamit. Di simbigat ng isang ito! 😉

Love your own, so they say…that’s what I’m doing. I am my husband’s biggest fan. I admire his artworks be it illustrations (portrait, cartoons, wall prints), graphic designs, web layouts or photographs. Below is a copy of Norman Rockwell’s Freedom of Worship. It is in our living room at the moment (tumagilid na sa loob ng frame eh) along with some of his works.

It could be depressing for someone not to find a decent job to fit his/her profile.  (Language is also a barrier. Hubby doesn’t have the free time to study the language as I do, that’s why I am glad that English is becoming more and more in demand at work.) I saw how difficult it was for him to accept this dilemma…what I did then was find freelancing jobs  (English) for him so that his talent won’t go to waste. I would send his resume here and there…game development projects, card game illustration, a comic book of an austrian emperor and online ads were some that he did thereby establishing his portfolio in the process.

Now, I can see how work has been satisfying for him unlike then when he looks always tired and sad…finally, he was able to show and use his skills…

Ako? Saan ba ako mahusay? Ay wag na natin pag-usapan lol…pero ang isa sa nadiskubre ko na hindi ko inaakala ay yung matuto agad ng iba’t ibang wika. Kaya naman tuloy tuloy lang, natapos ko na ang Aleman at binabalikan ko naman ang Espanyol, pagkatapos ay seseryosohin ko naman ang Hapon… 😉

Happy LP!