IMG_1813-2

Nagising ako ng bago mag alas sais, at eto ang nasilip ko (kuha sa balkon, Agosto 23 ’08). Ang nasa baba naman ay kuha mula sa kwarto ng mga bata. Kung kayo ay napapadalaw sa isa kong blog ay marahil nakita ninyo na itong pangalawang litrato. At dahil dito ay hindi na ko nakatulog uli, tag-araw noon at kadalasan ay hindi ako maagang bumabangon (lol).

sky2

Kamakailan din ay asul ang tema ng memeng photo hunt, doon ay inilathala ko ang litrato ng mga mumunting bulaklak na asul. Heto and katulad na bulaklak noon, ang forget-me-not, bluebirds, ang isang bulaklak ay singlaki ng kuko.

blue

—-

I normally wake up late on summer days but seeing this blue sky a little before 6 o’clock made me stood up, took some shots and just enjoyed the view. Its better to wake up than sleep off and miss a wonderful painting of God!

The blue flowers are as small as a fingernail and they look so beautifully laid together in a field…but upclose makes one see its beauty all the more.

Happy LP!