ice cream and the girls

Para ngayong huwebes ang tema ay balingkinitan. Mainit na ngayon at kahit anong kain ng mga kabataang ito ng ice cream, hmmm balingkinitan pa rin silang talaga.

   

For this week, the theme is ‘slim.’ Since its summer already, teeners cant help having an ice cream scoop or two but they remain slim still after all those sweet intake. *sigh*
Dito for more entries.