hangin
(Ang nasa larawan ay ang aking panganay.- In photo: my eldest.)

Ihip ng Hangin (Blow of the Wind)

   

Masaya ang mga bata sa paglalaro ng dandelion. Hinihipan nila ito hanggang maubos at sa pag-ihip ng hangin ay kumakalat. Kaya tuloy madaling kumalat ang damong ito, sabi nga, ‘kung mahirap padamihin and dandelion, ito ay malugod na tatanggapin sa mga hardin.

—-

Kids are happy playing with dandelions. They blow it off until no seeds remain and the seeds get scattered when the wind blows. This is why this grass grow so fast…it is said ‘If dandelions are hard to grow, they would be welcome in any lawn.’

……

Happy LP!

Para sa ibang lahok, pakipindot dito.

PS: Meron akong listahan ng mg Litratistang Pinoy sa gilid ng pahina, kung wala pa ang inyong pangalan maaaring ipaalala niyo lang po sa akin, salamat.)