Today’s theme is Mahalagang Regalo (Precious Gift)

   

3 bus

“Pamana ni ang mga anak; gantimpala ang bunga ng sinapupunan.”
(Mga Awit 127:3)
Marahil ay napapansin ninyo na palagiang silang tatlo ang nasa aking mga lahok, at paminsan minsan ay may kasamang berso mula sa Bibliya. Iyon ay dahil ito ang dalawa sa mga pinakamahalagang regalong natanggap ko…

Ang aking mga anak…need I say more?

Mahilig akong magbasa ng libro pero ito na siguro ang libro na di ko mabibitawan. Marami ang nagsasabing ang Bibliya ay luma na at tao lamang ang sumulat na ito…totoo pero ang nakasulat dito ay nauukol pa din sa panahon natin at sa pagbabasa ay malalaman mong ang sumulat ay ‘inspired.’

Mahirap mang sundin, dito ko rin kinukuha ang mga turo at ibang payo sa kung paano ang dapat gawin sa mga sitwasyon ng buhay. (Ang hirap explain sa tagalog, basta…to me, the bible is like a manual God gave us.)

Ilan sa mga palagi kong naalala ay ang mga ito, mga katagang nagpabago sa aking buhay:

“Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.

Juan 8:32

Anong katotohanan iyan?

Ito ang buhay na walang hanggan: Ang makilala
ka nila, ang Tanging Diyos na totoo at si Jesucristo na
iyong sinugo.
Juan 17:3

——-
At gaya noong isang linggo may pahabol na isang magandang regalo para sa ‘stagemama.’ Ang aking mga kuting sa isang parenting magazine.

It has been a wonderful experience joining Litratong Pinoy for when it began until now. I was not one of the pioneer contributors though. If I remember correctly, my first entry was ‘tatlo ang sulok‘ but I am really glad I joined because I was able to ‘meet’ lots of gorgeous and talented blogging (or plurking) friends!

To all of you my fellow Litratistas, here is an award…(please feel free to grab and pass but do link back – PR! joke, nakalimutan ko kasi lagyan ng signature…)

I would not be posting for some themes, so I’ll see your LP entries next year…but I’ll try to drop by (or plurk) as much!

Happy LP!