Bago ko simulan, gusto ko lang linawin yung sa nawawalang singsing ni Mokong (hubby) naiwan nya sa isang tita nya pero di pa din namin nakukuha hehe. Dahil sa paggugulo ko ng layout ay nabura ang aking listahan ng mga litratista, maaring pakiiwan ang inyong link para madaling balikan, di kasi ako makapagkomento lalo na kung hindi blogger ang inyong host, naliligaw po ang inyong lola na medyo bulok sa mga ganitong bagay…hehe.

————

   
“Kung kayo ay nananatili sa aking salita, kayo nga ay tunay na aking mga alagad, at malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo.” (Juan 8:31-32)

Napapadalas ang paglalahok ko ng mga litrato ng bibliya kasama ang mga berso (naku!)

Sa panahon ngayon, maaring mahirap para sa atin na makilala ang katotohanang sinasabi ni Hesus. Gaya ng panahon ni propeta Isaias, ngayon ay mayroong “mga nagsasabi na ang mabuti ay masama at ang masama ay mabuti, silang nagtuturing na ang kadiliman ay liwanag at ang liwanag ay kadiliman, silang nagtuturing na ang mapait ay matamis at na ang matamis ay mapait!”
Sa dami ng mga opinyon, pilosopiya at paraan ng pamumuhay na ipinapakilala sa atin sa ngayon, marami ang nakadarama na ang lahat ay relatibo at walang ano mang tumutukoy sa katotohanan.

 

Ngunit ano nga ba ang tunay na kalayaan? Kalayaan mula sa pagdurusa, sakit, digmaan, at kamatayan? Muli, ang sagot ay matatagpuan lamang sa bibliya, ang katotohanan na siyang nagpapalaya sa tao mula sa lahat ng kalungkutan.

 

“If YOU remain in my word, YOU are really my disciples, You will know the truth, and the truth will set you free.” So declared Jesus as he was teaching the multitudes in the temple in Jerusalem. (John 8:31-32)

TODAY, however, some may find it difficult to identify the truth Jesus spoke about. As in the days of the prophet Isaiah, today there are “those who are saying that good is bad and bad is good, those who are putting darkness for light and light for darkness, those who are putting bitter for sweet and sweet for bitter.” (Isaiah 5:20)

With numerous opinion, philosophies, and life-styles being promoted nowadays, many people feel that everything is relative and that there is no such thing as truth.

But what is real freedom? Freedom from suffering, sickness, war and death? Again, the answer could only be found in the bible, the truth that will set man free from all sorrow.

————————————–

Para sa ibang lahok ngayong huwebes,dito ang punta niyo!

Gandang Huwebes po!