blue + moon

   

(kuha noong 17 August 08)

(Nakalimutan ko palang pindutin ang publish button lol.)

Isang litrato na kinuha mula sa aming balkon. Doon sa balkon ko nakikita ang liwanag na nagmumula sa araw at buwan…Palagiang pagsikat ng araw at ang liwanag ng buwan ang matatanaw dito…walang paglubog.

A view from our balcony. Since the sun sets on the other side, I see lots of sunrises and no sunsets.

sun

Kaya’t pag may pagkakataong makakuha ng litrato ng lumulubog na araw ay ginagawa ko, kahit sandali man lang ay masilayan ang papalubog na liwanag ng araw…

So I took one shot when I was on my way home, just before crossing the street where the setting sun is visible.

Happy LP to all!