Mithi (goal), iyon ang mas naiisip kong malapit na kahulugan ng salitang mithi, isang bagay na ninanais mong magawa o mangyari.

   

Two at the beach

Katihimikan sa isang payapa at malinis na lugar….

Mga puno, halaman at bulaklak na sadyang magaganda at kaakit akit sa paningin…

ibon

Mga ngiting hindi napapawi ng dahil sa totoong kaligayahan…at malusog na pangangatawang hindi nanghihina anumang karamdaman….

bago ligo

Sa madaling sabi, ninanais/minimithi kong mabuhay sa Paraiso…

Matthew 5:5 and Psalm 37:11 The meek shall inherit the earth, and shall delight themselves in the abundance of prosperity (peace).

Happy LP to all!