pyram

Piramide
17 September 2007; Louvre, Paris

   

Sinong di makakaalala kay Robert Langdon ng kanyang mabuo ang palaisipan sa likod ng mga kaganapan sa Louvre?