And I ask why am I black, they say I was born in sin, and shamed inequity. One of the main songs we used to sing in church makes me sick, ‘love wash me and I shall be whiter than snow. -Peter Tosh

Kadalasan na ang puti ay sumisimbolo sa kalinisan, sa pagiging puro ng isang bagay…immaculate. Kagaya ng niyebe na talaga namang nakakaakit dahil puting puti. Pero mag-ingat dahil sa ilalim ng puting kumot na ito ay nakatago ang putik at maraming dumi. 
Hindi alintana ang putik at dumi, heto ang mga batang talaga namang patuloy sa paglalaro ng yelo kahit anong lamig. 
Happy LP!