DSC01926

(Paris Airport)

Carpal Tunnel Syndrome in kids? Hindi, pero hindi na yata maiaalis sa mga gamer ang hindi pumindot sa loob ng isang linggo. Saan man naroroon. lol. (Those buttons are just too attractive!)

Happy LP!