red

   

“I cried because I had no shoes, then I met a man who had no feet.”

Ang kawikaan na iyan ang nagpapaala sa akin na magpasalamat sa mga bagay na mayroon ako. Kaya kahit ugatan, buti na lang may paang masusuotan ng sapatos.

Ginagamit mo bang mabuti ang mga sapatos mo? Ako, oo…pero iniingatan ko din naman para matagal ang gamitan,  ibig sabihin madami para madalang sinusout, joke! Hindi ko sinadya ang maging mahilig sa sapatos, totoo nga siguro na ang bawat isa sa atin ay nagmana kay Gng. Imelda. May takong o wala? 😀 Kahit alin ang drama ko, flat o platform, tulis na parang deadly weapon o pabilog man o parisukat, sige lang, wag lang yung kay Vicky Beckham ha.

Eto ang sapatos na huli kong nabili, hinihintay kong sumikat ng konti ang araw para masuot sha, pero dahil wala pa pang blog na lang muna lol.

Happy LP shoelovers! Click here for more.

sapatos

” Kayganda ng mga paa nila na nagpapahayag ng
ebanghelyo ng kapayapaan at ang mga paa ng
mga nagdadala ng ebanghelyo ng mabubuting
bagay.” -Romans 10:15