IMG_6329

   

 “The heavens are declaring the glory of God; and of the work of his hands the expanse is telling.”—Psalm 19:1.

Ito ang paborito kong bulaklak, Sakura or Cherry Blossoms. Ang pagsulpot ng isang usbong ay naghuhudyat na simula pa lamang ng tagsibol. Palagi kong inaabangan ang mga ito, mas masaya nga lang sana kung sa Japan ako nag-ha-Hanami  (flower viewing) 😀

Ang sakura ay palagiang sumisimbulo sa mga Hapon, lalo na sa mga samurai dahil ang buhay nila ay katulad ng mga munting bulaklak na ito, sandaling sandali lamang ngunit  makahulugan.

Sa kabilang banda gusto ko ding bigyan ng diin, saan nga ba nagsimula ang lahat?

“Denying the existence of a Great Designer is as illogical as denying the existence of the artist who made the blank canvas a work of art.”

Sakura symbolizes the national character of the Japanese. This is because the life of a samurai of feudal times was proverbially compared to the short-lived cherry blossoms that last “no more than three days”, for a samurai was always ready to sacrifice his life for the sake of his master. Another saying is that “what the cherry is among flowers is the samurai among men”.

Beautiful as it is in bloom, the Japanese cherry tree does not yield fruit like other cherry trees. It is remarked that the Japanese cherry does not have to produce a crop because it is born an aristocrat and its single mission is to be beautiful.

 (salamat Ces, Jean, Marisse sa pagtulong na humanap ng tagalog for bud!)

For more Starting/Beginning photos please click here.