Mga ka LP: Congratulations nga pala sa mga may tamang sagot sa nakaraang palaisipan tungkol sa puno, kung hindi niyo pa naibigay sa akin ang inyong address, pakisend lang sa email para po maipadala ko ang inyong postcard. At kung hindi ko pa kayo nailagay sa listahan ng mga Litratistang Pinoy (sa baba ng pahina) ay pakibanggit po at pakiiwan ang inyong url. Maraming salamat.

beach2

12 Pebrero 2005

Ang mga katawan ng tubig sa siyudad na ito ay hindi kalakihan kaya’t pinili ko pa din na maglahok ng mga litratong mula sa Pilipinas…na kung saan ay maraming magagandang dagat, dalampasigan. Sigurado akong marami na sa inyo ang nakapunta sa dalampasigang ito.

beach

12 February 2005

Day or dusk, I find the Puerto Galera beach picturesque just the same. Puerto Galera (Mindoro, Philippines) is well known among tourists for its numerous pocket beaches and many snorkeling and diving spots.

Among the famous beaches in Puerto Galera are Sabang Beach and White Beach, which have an active nightlife with numerous bars and restaurants. Both beaches also have an array of first-class and economy-class accommodations.