30090_1282356744524_1398242903_30618006_6345452_n

   

…love one another; just as I have loved YOU…By this all will know that YOU are my disciples, if YOU have love among yourselves.” – John 13:34-35

Kumikilala sa iisang Ama kaya naman kahit nagkakaiba ang lahi, kulay o salita ng bawat isa ay makikita pa rin ang pagkakaisa.

IMG_0113(Dawty with 2 Japanese sisters)

img_9029(From the Philippines, Mexico, Nigeria, Romania and the US).

Kaya naman kahit ako ay nag-iisa rito hindi ko naman nararamdaman talaga iyon dahil malaki ang pamilya ko at  hindi ako isang estranghero pag sila ang kasama ko. Happy LP!