monkey

Hindi maikakaila ang galing ng mga rebel artists o yaong mga gumagawa ng graffiti sa mga pader. Ito ay isa mga guhit na nakapukaw sa aking atensiyon…habang naglalakad isang gabi ay natanaw ko ang gorilla na ito sa pader.

 

   
Chiaroscuro. Matagal ko ng hindi  nakapag-eksperimento at maglaro ng ilaw. Yaong tinatawag na chiaroscuro…ang paglalaro ng ilaw at kadiliman upang lumitaw ang hugis ng isang bagay n ipinipintura o nililitratuhan. (Kuha sa aking archive dahil umalis si Moks – aka hubby – bitbit ang camera.) Happy LP!